Flyingwheels.pl » Regulamin

Regulamin

Regulamin – warsztaty rolkowe:

1. Organizatorem zajęć warsztatów z jazdy na rolkach jest R 26 Marcin Kusterka NIP: 8842243983; Rzeczka 26; 58-320 Walim (Flyingwheels)
2. Za zorganizowanie i prawidłowy przebieg warsztatów odpowiada Marcin Kusterka instruktor wrotkarstwa z legitymacją Polskiego Związku Sportów Wrotkarskich.
3. Zgłoszenie udziału w zajęciach jest równoważne z zaakceptowaniem i przestrzeganiem regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Flyingwheels w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (U.2015.2135j.t.).
4. Flyingwheels ma prawo do skreślenia z listy i zakazu wejścia na zajęcia osobom zakłócającym porządek, osobom przeszkadzającym w prowadzeniu zajęć lub w jakikolwiek inny sposób naruszającym Regulamin.
5. Szkolenie sportowe oraz organizacja zajęć sportowych z zakresu jazdy na rolkach należy do statutowych celów Flyingwheels .
6. Osoby uczestniczące w zajęciach zobowiązane są do: przestrzegania zasad bezpieczeństwa; bezwzględnego posłuszeństwa instruktorom i opiekunom; kultury osobistej i zdyscyplinowania; przestrzegania niniejszego regulaminu.
7. Zajęcia odbywają się miejscu wyznaczonym przez instruktora. Uczestnicy zajęć nie mogą samodzielnie oddalać się z miejsca zajęć bez zgody instruktora.
8. Zabrania się uczestnictwa w zajęciach osobom nietrzeźwym lub będących pod wpływem środków odurzających.
9. Każdy z uczestników zobowiązany jest do posiadania sprzętu sportowego oraz zabezpieczającego przed upadkami.
10. W miejscu odbywania się zajęć obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz zażywania narkotyków.
11. Flyingwheels nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki powstałe w czasie zajęć. Zaleca się indywidualne ubezpieczenie NNW. Flyingwheels nie ponosi również odpowiedzialności za osoby, które nie przedstawią zaświadczenia lekarskiego o aktualnym stanie zdrowia i ewentualnych innych przeciwwskazaniach do uczestnictwa w zajęciach.
12. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów (pogorszenie samopoczucia, mdłości, bóle, osłabienie) należy przerwać wykonywanie ćwiczeń i zgłosić dolegliwości prowadzącemu zajęcia.
13. Uczestnik zajęć we własnym zakresie wykonuje kontrolne badania lekarskie.
14. Uczestnicy będą informowani o zmianach w regulaminie. W przypadku braku akceptacji zmiany w regulaminie możliwa jest rezygnacja z udziału w zajęciach oraz otrzymanie zwrotu opłat za zajęcia.
15. W celach promocyjnych Flyingwheels możliwa jest publikacja zdjęć i filmów z zajęć, w których bierze udział uczestnik.

Regulamin freebord:

1. Organizatorem zajęć i warsztatów z jazdy na freebordzie jest R 26 Marcin Kusterka NIP: 8842243983; Rzeczka 26; 58-320 Walim (Flyingwheels)
2. Za zorganizowanie i prawidłowy przebieg warsztatów odpowiada Marcin Kusterka członek Freebord Poland Pro team oraz założyciel grupy R26 sporty grawitacyjne.
3. Zgłoszenie udziału w zajęciach jest równoważne z zaakceptowaniem i
przestrzeganiem regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Flyingwheels w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (U.2015.2135j.t.).
4. Flyingwheels ma prawo do skreślenia z listy i zakazu wejścia na zajęcia osobom
zakłócającym porządek, osobom przeszkadzającym w prowadzeniu zajęć lub w jakikolwiek inny sposób naruszającym Regulamin.
5. Szkolenie sportowe oraz organizacja zajęć sportowych z zakresu jazdy na freebordzie należy do statutowych celów Flyingwheels .
6. Osoby uczestniczące w zajęciach zobowiązane są do: przestrzegania zasad bezpieczeństwa; bezwzględnego posłuszeństwa instruktorom i opiekunom; kultury osobistej i zdyscyplinowania; przestrzegania niniejszego regulaminu.
7. Zajęcia odbywają się miejscu wyznaczonym przez instruktora. Uczestnicy zajęć nie mogą samodzielnie oddalać się z miejsca zajęć bez zgody instruktora.
8. Zabrania się uczestnictwa w zajęciach osobom nietrzeźwym lub będących pod wpływem środków odurzających.
9. W miejscu odbywania się zajęć obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz zażywania narkotyków.
10. Flyingwheels nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki powstałe w czasie zajęć. Zaleca się indywidualne ubezpieczenie NNW. Flyingwheels nie ponosi również odpowiedzialności za osoby, które nie przedstawią zaświadczenia lekarskiego o aktualnym stanie zdrowia i ewentualnych innych przeciwwskazaniach do uczestnictwa w zajęciach.
11. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów (pogorszenie samopoczucia, mdłości, bóle, osłabienie) należy przerwać wykonywanie ćwiczeń i zgłosić dolegliwości prowadzącemu zajęcia.
12. Uczestnik zajęć we własnym zakresie wykonuje kontrolne badania lekarskie.
13. Uczestnicy będą informowani o zmianach w regulaminie. W przypadku braku
akceptacji zmiany w regulaminie możliwa jest rezygnacja z udziału w zajęciach oraz otrzymanie zwrotu opłat za zajęcia.
14. W celach promocyjnych Flyingwheels możliwa jest publikacja zdjęć i filmów z zajęć, w których bierze udział uczestnik.
15. Osoby bez zapiętego kasku na głowie i kompletu ochraniaczy nie mogą brać udziału w zajęciach – jest to wymóg konieczny.

Chcesz poznać więcej szczegółów?

Skontaktuj się z nami

R 26 Marcin Kusterka
Rzeczka 26
58-320 Walim
NIP: 8842243983

536 071 684

info@flyingwheels.pl